Účetní služby

Nabízíme externí komplexní vedení účetnictví. U nás platíte jen za odvedenou práci. Neplatíte odvody za vlastní zaměstnance - účetní, za čerpání jejich dovolené, nemocenské. Neplatíte za prostory a vybavení kanceláře, školení, odbornou literaturu aj.

Zajišťujeme kompletní služby od svozu dokladů až po zpracování přiznání k dani z příjmu včetně účetní závěrky a přípravy dokladů pro založení do archivu. Zpracování zahrnuje nejenom zaúčtování veškerých dokladů, ale i vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty vč. záznamní povinnosti, zpracování dalších zákonem stanovených statistických výkazů, zpracování dalších přehledů pro potřeby klienta, zařazení a evidence majetku atd.

Potřebujete zaměřit budovu, rozdělit pozemek
nebo vytyčit jeho hranice?

Účetní služby - Geo Bauer s.r.o.

Tel.: +420 773 837 426
E-mail: ucetnictvi-bauerova@seznam.cz
IČ: 29097274
DIČ: CZ29097274

Všem klientům, včetně mimoplzeňských, zajišťujeme předání i převzetí dokladů v místě jejich sídla či provozovny (nebo dle dohody).

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24540.

Plzeň - kancelář
Lísková 12
312 00 Plzeň

Praha 5 - pobočka
Sluneční náměstí
158 00 Praha