Jak je tvořena cena?

Měsíční paušál zahrnuje

  • příprava dokladů k zaúčtování, vypsání potřebných účetních dokladů, vypsání a odeslání daňových formulářů elektronicky s vlastním e-podpisem - DPH, silniční daň, spotřební daň aj.
  • příprava dokladů k pravidelným kontrolám včetně jejich vyřízení na OSSZ a ZP
  • zpracování statistických formulářů

Položka v peněžním deníku zahrnuje

  • následné zaúčtování připravených dokladů (za řádek v deníku)

Zpracování mzdy jednoho zaměstnance zahrnuje

  • kompletní vedení agendy zaměstnance, přihlášky a odhlášky zaměstnanců u příslušných úřadů
  • výpočet mzdy, tisky, příprava příkazů k úhradě odvodů a srážek z mezd, odeslání měsíčních přehledů na příslušné úřady elektronicky s vlastním e-podpisem
  • roční vyúčtování daní zaměstnanců (ze závislé činnosti) a organizace (vyúčtování zálohové a srážkové daně)

Účetní závěrky zahrnují

  • příprava a zpracování uzávěrky
  • výpočty, tisky, vyhotovení příloh
  • vypsání všech tiskopisů a podání na příslušných úřadech

Takto tvořené ceny lépe odpovídají rozsahu účetní agendy, počtu a složitosti zpracovávaných dokladů u každého klienta v každém měsíci zvlášť.

Potřebujete zaměřit budovu, rozdělit pozemek
nebo vytyčit jeho hranice?

Účetní služby - Geo Bauer s.r.o.

Tel.: +420 773 837 426
E-mail: ucetnictvi-bauerova@seznam.cz
IČ: 29097274
DIČ: CZ29097274

Všem klientům, včetně mimoplzeňských, zajišťujeme předání i převzetí dokladů v místě jejich sídla či provozovny (nebo dle dohody).

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24540.

Plzeň - kancelář
Lísková 12
312 00 Plzeň

Praha 5 - pobočka
Sluneční náměstí
158 00 Praha