Ceny

Služby
Měsíční paušál u podvojného účetnictví 1600 Kč
Měsíční paušál daňové evidence 600 Kč
Položka v peněžním deníku 16 Kč
Zpracování a odeslání kontrolního hlášení 500 Kč
Podání opravného, následného nebo dodatečného DPH vč. kontrolního hlášení vinou klienta 500 Kč
Zpracování mzdy jednoho zaměstnance - HPP, DOPČ 300 Kč
Zpracování mzdy jednoho zaměstnance - DOPP 150 Kč
Zpracování účetnictví pro SVJ a družstva dohodou
Účetní závěrky
Daňové přiznání z příjmů fyzických osob 1500 Kč
Přehled na Okresní správu sociálního zabezpečení 350 Kč
Přehled na příslušnou zdravotní pojišťovnu 350 Kč
Daňové přiznání z příjmů právnických osob 3000 Kč
Zákonná příloha k daňovému přiznání právnických osob 500 Kč
Vložení účetní závěrky do sbírky listin OR 500 Kč
Jednorázové služby
Zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob, výdaje paušálem 1500 Kč
Zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob dle §6 500 Kč
Přehled na Okresní správu sociálního zabezpečení 350 Kč
Přehled na příslušnou zdravotní pojišťovnu 350 Kč
Služby nad rámec účetnictví
Statistické výkazy (jednorázově) 500 Kč
Správa datové schránky klienta, e-mailu (měsíčně) 200 Kč
Služba neuvedená shora bude účtována v této hodinové sazbě (za každou započatou čtvrt hodinu) 350 Kč

Potřebujete zaměřit budovu, rozdělit pozemek
nebo vytyčit jeho hranice?

Účetní služby - Geo Bauer s.r.o.

Tel.: +420 773 837 426
E-mail: ucetnictvi-bauerova@seznam.cz
IČ: 29097274
DIČ: CZ29097274

Všem klientům, včetně mimoplzeňských, zajišťujeme předání i převzetí dokladů v místě jejich sídla či provozovny (nebo dle dohody).

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24540.

Plzeň - kancelář
Lísková 12
312 00 Plzeň

Praha 5 - pobočka
Sluneční náměstí
158 00 Praha